Disable Preloader

วิธีการดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนตมีหลักการดูแลเช่นเดียวกันกับพื้นไม้ประเภทอื่นๆ ดังนี้

   1.การทำความสะอาดฝุ่น ผงบนพื้นไม้ลามิเนต สามารถทำได้โดยใช้ไม้กวาดกวาด หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่น ผง ออก

   2.การถูพื้น ห้าม ใช้ผ้าชุบน้ำเปียก ถูพื้นโดยเด็ดขาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดพื้น อาจจะผสมน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นลามิเนตลงในน้ำสำหรับถูพื้นด้วยก็ได้

   3.ในกรณีที่พื้นลามเนตเกิดรอยเปื้อนจากสารเคมี เช่น จากปากกามาร์คเก้อ หรือ สีจากการทาบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำ หรือสำน้ามัน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันสน หรือ น้ำยาล้างเล็บ เช็ดทำความสะอาดเฉพาะจุดที่เกิดรอย แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง

   4.หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากหรือมีฐานเป็นเหล็กแหลม ควรรองผ้าหรือกระดาษลูกฟูกที่ขาของเฟอร์นิเจอร์ก่อนทำการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นลามิเนตเป็นรอย

   5.ถ้ามีฝนสาด หรือ น้ำหกลงบนพื้นลามิเนต ควรรีบเช็ดน้ำออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงใต้พื้นลามิเนตเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจจะทำให้พื้นลามิเนตเสียหายได้

Share:

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna et sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!