Disable Preloader

1 ในกรณีพื้นเดิมเป็นพื้นปูน ต้องเป็นพื้นเรียบ ได้ระดับ อาจจะเตรียมพื้นเป็นได้ทั้งขัดหยาบและขัดมัน

2 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพรหม ต้องรื้อพรหมออกทั้งหมด และตรวจดูระดับของพื้นว่าเรียบพอที่จะติดตั้งพื้นลามิเนตเดิมได้หรือไม่ ถ้าพื้นไม่เรียบอาจจะต้องปรับพื้นใหม่อีกครั้ง โดยในบริเวณที่เป็นแอ่งจะต้องไลท์ปูปนหรือใช้ยิปซั่มปรับระดับให้เท่ากับบริเวณด้านข้าง

ส่วนในบริเวณที่เป็นเนินหรือหลังเต่า ต้องใช้ลูกหมูเจียให้ได้ระดับเท่ากับบริเวณด้านข้างก่อน

3 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นกระเบื้องยาง แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

3.1 ถ้ากระเบื้องยางอยู่ในสภาพที่ดี ไม่หลุดร่อน สามารถติดตั้งไม้พื้นลามิเนตได้ทันที

3.2 ถ้ากระเบื้องยางหลุดร่อนบางส่วนและยังมีกระเบื้องยางเหลืออยู่ ให้นำเศษกระเบื้องยางปะไว้ในบริเวณที่กระเบื้องยางหลุดอออกแล้วจึงติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับ

3.3 ถ้ากระเบื้องยางหลุดร่อนมากและไม่มีเศษกระเบื้องยางเหลืออยู่ ให้ทำการรื้อกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด เพื่อให้พื้นได้ระดับมากที่สุด แล้วจึงทำการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

4 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพื้นกระเบื้อง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

4.1 ถ้ากระเบื้องเดิมอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ สามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตได้ทันทันที เมื่อติดตั้งพื้นลามิเนตเรียบร้อยแล้ว จะทำให้พื้นสูงขึ้น ต้องตรวจสอบบานประตูที่เปิดเข้าบริเวณที่ปูพื้นลามิเนตว่าสามารถเปิดประตูได้หรือไม่ ถ้าเปิดไม่ได้ ในกรณีที่เป็นประตูไม้ ทางเรามีปริการตัดตีมประตูให้ แต่ถ้าเป็นประตูอลูมิเนียม ที่เปิดแบบสวิงต้องให้ช่างประตูเข้ามาทำการแก้ไขบาน หรืออาจจะปิดตายด้านที่เปิดเข้ามาทางด้านที่ปูลามิเนต ให้เป็นแบบดึงอย่างเดียวก็ได้

4.2 ในกรณีที่พื้นกระเบื้องโก่ง หลุดร่อน ต้องทำการรื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกก่อนและปรับระดับพื้นปูนก่อนทำการติดตั้งพื้นลามิเนต

5 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพื้นไม้จริง หรือ พื้นปาร์เก้ ที่ติดตั้งบนพื้นปูน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

5.1 ถ้าพื้นเดิมเรียบ ไม่หลุดร่อน ไม่โก่ง และไม่มีปลวก สามารถติดตั้งทับพื้นเดิมได้ทันที แต่ต้องตรวจสอบว่าเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดประตุได้หรือไม่ ถ้าเปิดไม่ได้ต้องทำการตัดประตูเสียก่อนเหมือนในกรณีที่ปูทับพื้นกระเบื้อง

5.2 ถ้าพื้นเดิมหลุด ร่อน โก่ง หรือโดนปลวกกิน ต้องรื้อพื้นเดิมออกก่อนและปรับพื้นใหม่ (ในกรณีที่มีปูนหลกรอนออกมาในขณะที่ทำการรื้อพื้นเดิมออก)

หมายเหตุ : .ในกรณีที่ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบนพื้นเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นปูน พื้นกระเบื้อง พื้นไม้จริง หรือพื้นกระเบื้องยาง จะไม่ทำให้พื้นเดิมเสียหายถ้าลูกค้าเบื่อสีลามเนต สามารถรื้อพื้นลามิเนตออกแล้วใช่งานพื้นเดิมได้ทันที

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งพื้นกระเบื้องยางและพื้นไวนิล

พื้นที่สำหรับติดตั้งต้องเรียบและได้ระดับเพราะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องยางหรือไวนิลมีความหนา ตั้งแต่ 2-5 มิลลิเมตร และอ่อน ถ้าติดตั้งบนพื้นไม่เรียบหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมองเห็นพื้นเป็นเนิน เป็นแอ่ง เพราะทั้งพื้นกระเบื้องยางและพื้นไวนิลจะวางตัวแนบตามพื้นที่ที่ติดตั้ง

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์

พื้นที่จะต้องเรียบและได้ระดับ ถ้าพื้นไม่เรียบจะต้องปรับพื้นให้เรียบก่อน ในส่วนของการปรับพื้นนั้นทำได้ทั้ง ปูด้วยไม้อัด ปูวีว่าบอร์ด หรือ ใช้ปูนปรับพื้นผิวก่อนทำการติดตั้ง

Share:

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna et sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!