พื้นไม้ลามิเนตมีหลากหลายลวดลาย หลากหลายเกรดและหลากหลายราคา เช่นเดียวกับสินค้าชนิดอื่นๆ

ในการตัดสินใจเลือกใช้พื้นไม้ลามิเนตนั้นเชื่อว่าหลายๆท่าน คงได้ทำการตรวจสอบราคาของพื้นไม้ลามิเนต จากตัวแทนจำหน่ายหลายๆรายเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าชนิดไหนคุ้มค่าที่สุด

แต่ !!! ท่านทราบหรือไม่ว่า นอกจากจะเปรียบเทียบราคาแล้ว ควรจะเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของพื้นไม้ลามิเนต ที่ท่านต้องการใช้ด้วย

เช่น สินค้าที่ท่านเลือกใช้นั้น นอกจากจะมีราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ยังต้องคำนึงถึงค่าความหนาแน่นของพื้นไม้ลามิเนตด้วย
เพราะไม้พื้นลามิเนตที่มีความหนาแน่นสูงจะมีการขยายตัวจากความชื้นน้อยกว่าไม้พื้นลามิเนตที่มีความหนาแน่นต่ำ และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
การสังเกตความหนาแน่นของไม้พื้นลามิเนต สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตบริเวณรอยตัดของชิ้นตัวอย่าง
นอกจากความหนาแน่นของตัวไม้แล้วค่าความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance) หรือ ค่า AC ก็มีความสำคัญเช่นกัน ค่าความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance) หรือ ค่า AC คือค่าการสึกลอกของผิวหน้าลามิเนต ต่อการสัมผัส มีค่าตั้งแต่ AC1-AC5 โดยที่ค่ายิ่งมากยิ่งแสดงถึงความคงทนต่อการสึกหลอมาก และค่าความพองตัวที่ขอบ (Thickness Swelling) จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความพองตัวที่ขอบ ยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่ามีการพองตัวที่ขอบน้อย ตามมาตรฐาน ยุโรป EN 13329 : 2005 ได้มีการกำหนด ค่าความพองตัวที่ขอบต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18%
เมื่อได้ตรวจสอบมาตรฐานของเหล่านี้แล้วตัดสินใจเลือกใช้ไม้พื้นลามิเนตได้เลยค่ะ????

Share:

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna et sed aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!