BLOG

พื้นไม้ลามิเนตมีหลากหลายลวดลาย หลากหลายเกรดและหลากหลายราคา เช่นเดียวกับสินค้าชนิดอื่นๆ

ในการตัดสินใจเลือกใช้พื้นไม้ลามิเนตนั้นเชื่อว่าหลายๆท่าน คงได้ทำการตรวจสอบราคาของพื้นไม้ลามิเนต จากตัวแทนจำหน่ายหลายๆรายเพื่อตรวจสอบว่าสินค้าชนิดไหนคุ้มค่าที่สุด

แต่ !!! ท่านทราบหรือไม่ว่า นอกจากจะเปรียบเทียบราคาแล้ว ควรจะเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของพื้นไม้ลามิเนต ที่ท่านต้องการใช้ด้วย

เช่น สินค้าที่ท่านเลือกใช้นั้น นอกจากจะมีราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ยังต้องคำนึงถึงค่าความหนาแน่นของพื้นไม้ลามิเนตด้วย
เพราะไม้พื้นลามิเนตที่มีความหนาแน่นสูงจะมีการขยายตัวจากความชื้นน้อยกว่าไม้พื้นลามิเนตที่มีความหนาแน่นต่ำ และทนต่อแรงกระแทกได้ดี
การสังเกตความหนาแน่นของไม้พื้นลามิเนต สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยตาเปล่า โดยการสังเกตบริเวณรอยตัดของชิ้นตัวอย่าง
นอกจากความหนาแน่นของตัวไม้แล้วค่าความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance) หรือ ค่า AC ก็มีความสำคัญเช่นกัน ค่าความทนทานต่อการขีดข่วน (Abrasion Resistance) หรือ ค่า AC คือค่าการสึกลอกของผิวหน้าลามิเนต ต่อการสัมผัส มีค่าตั้งแต่ AC1-AC5 โดยที่ค่ายิ่งมากยิ่งแสดงถึงความคงทนต่อการสึกหลอมาก และค่าความพองตัวที่ขอบ (Thickness Swelling) จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ค่าความพองตัวที่ขอบ ยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่ามีการพองตัวที่ขอบน้อย ตามมาตรฐาน ยุโรป EN 13329 : 2005 ได้มีการกำหนด ค่าความพองตัวที่ขอบต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18%
เมื่อได้ตรวจสอบมาตรฐานของเหล่านี้แล้วตัดสินใจเลือกใช้ไม้พื้นลามิเนตได้เลยค่ะ????

Share:

1 ในกรณีพื้นเดิมเป็นพื้นปูน ต้องเป็นพื้นเรียบ ได้ระดับ อาจจะเตรียมพื้นเป็นได้ทั้งขัดหยาบและขัดมัน

2 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพรหม ต้องรื้อพรหมออกทั้งหมด และตรวจดูระดับของพื้นว่าเรียบพอที่จะติดตั้งพื้นลามิเนตเดิมได้หรือไม่ ถ้าพื้นไม่เรียบอาจจะต้องปรับพื้นใหม่อีกครั้ง โดยในบริเวณที่เป็นแอ่งจะต้องไลท์ปูปนหรือใช้ยิปซั่มปรับระดับให้เท่ากับบริเวณด้านข้าง

ส่วนในบริเวณที่เป็นเนินหรือหลังเต่า ต้องใช้ลูกหมูเจียให้ได้ระดับเท่ากับบริเวณด้านข้างก่อน

3 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นกระเบื้องยาง แบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

3.1 ถ้ากระเบื้องยางอยู่ในสภาพที่ดี ไม่หลุดร่อน สามารถติดตั้งไม้พื้นลามิเนตได้ทันที

3.2 ถ้ากระเบื้องยางหลุดร่อนบางส่วนและยังมีกระเบื้องยางเหลืออยู่ ให้นำเศษกระเบื้องยางปะไว้ในบริเวณที่กระเบื้องยางหลุดอออกแล้วจึงติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับ

3.3 ถ้ากระเบื้องยางหลุดร่อนมากและไม่มีเศษกระเบื้องยางเหลืออยู่ ให้ทำการรื้อกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด เพื่อให้พื้นได้ระดับมากที่สุด แล้วจึงทำการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

4 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพื้นกระเบื้อง แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

4.1 ถ้ากระเบื้องเดิมอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ สามารถติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตได้ทันทันที เมื่อติดตั้งพื้นลามิเนตเรียบร้อยแล้ว จะทำให้พื้นสูงขึ้น ต้องตรวจสอบบานประตูที่เปิดเข้าบริเวณที่ปูพื้นลามิเนตว่าสามารถเปิดประตูได้หรือไม่ ถ้าเปิดไม่ได้ ในกรณีที่เป็นประตูไม้ ทางเรามีปริการตัดตีมประตูให้ แต่ถ้าเป็นประตูอลูมิเนียม ที่เปิดแบบสวิงต้องให้ช่างประตูเข้ามาทำการแก้ไขบาน หรืออาจจะปิดตายด้านที่เปิดเข้ามาทางด้านที่ปูลามิเนต ให้เป็นแบบดึงอย่างเดียวก็ได้

4.2 ในกรณีที่พื้นกระเบื้องโก่ง หลุดร่อน ต้องทำการรื้อพื้นกระเบื้องเดิมออกก่อนและปรับระดับพื้นปูนก่อนทำการติดตั้งพื้นลามิเนต

5 ในกรณีที่พื้นเดิมเป็นพื้นไม้จริง หรือ พื้นปาร์เก้ ที่ติดตั้งบนพื้นปูน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

5.1 ถ้าพื้นเดิมเรียบ ไม่หลุดร่อน ไม่โก่ง และไม่มีปลวก สามารถติดตั้งทับพื้นเดิมได้ทันที แต่ต้องตรวจสอบว่าเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดประตุได้หรือไม่ ถ้าเปิดไม่ได้ต้องทำการตัดประตูเสียก่อนเหมือนในกรณีที่ปูทับพื้นกระเบื้อง

5.2 ถ้าพื้นเดิมหลุด ร่อน โก่ง หรือโดนปลวกกิน ต้องรื้อพื้นเดิมออกก่อนและปรับพื้นใหม่ (ในกรณีที่มีปูนหลกรอนออกมาในขณะที่ทำการรื้อพื้นเดิมออก)

หมายเหตุ : .ในกรณีที่ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตบนพื้นเดิม ไม่ว่าจะเป็นพื้นปูน พื้นกระเบื้อง พื้นไม้จริง หรือพื้นกระเบื้องยาง จะไม่ทำให้พื้นเดิมเสียหายถ้าลูกค้าเบื่อสีลามเนต สามารถรื้อพื้นลามิเนตออกแล้วใช่งานพื้นเดิมได้ทันที

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งพื้นกระเบื้องยางและพื้นไวนิล

พื้นที่สำหรับติดตั้งต้องเรียบและได้ระดับเพราะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องยางหรือไวนิลมีความหนา ตั้งแต่ 2-5 มิลลิเมตร และอ่อน ถ้าติดตั้งบนพื้นไม่เรียบหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะมองเห็นพื้นเป็นเนิน เป็นแอ่ง เพราะทั้งพื้นกระเบื้องยางและพื้นไวนิลจะวางตัวแนบตามพื้นที่ที่ติดตั้ง

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์

พื้นที่จะต้องเรียบและได้ระดับ ถ้าพื้นไม่เรียบจะต้องปรับพื้นให้เรียบก่อน ในส่วนของการปรับพื้นนั้นทำได้ทั้ง ปูด้วยไม้อัด ปูวีว่าบอร์ด หรือ ใช้ปูนปรับพื้นผิวก่อนทำการติดตั้ง

Share:

วิธีการดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนตมีหลักการดูแลเช่นเดียวกันกับพื้นไม้ประเภทอื่นๆ ดังนี้

   1.การทำความสะอาดฝุ่น ผงบนพื้นไม้ลามิเนต สามารถทำได้โดยใช้ไม้กวาดกวาด หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่น ผง ออก

   2.การถูพื้น ห้าม ใช้ผ้าชุบน้ำเปียก ถูพื้นโดยเด็ดขาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดพื้น อาจจะผสมน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาทำความสะอาดพื้นลามิเนตลงในน้ำสำหรับถูพื้นด้วยก็ได้

   3.ในกรณีที่พื้นลามเนตเกิดรอยเปื้อนจากสารเคมี เช่น จากปากกามาร์คเก้อ หรือ สีจากการทาบ้าน ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำ หรือสำน้ามัน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำมันสน หรือ น้ำยาล้างเล็บ เช็ดทำความสะอาดเฉพาะจุดที่เกิดรอย แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง

   4.หากมีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ำหนักมากหรือมีฐานเป็นเหล็กแหลม ควรรองผ้าหรือกระดาษลูกฟูกที่ขาของเฟอร์นิเจอร์ก่อนทำการเคลื่อนย้าย เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นลามิเนตเป็นรอย

   5.ถ้ามีฝนสาด หรือ น้ำหกลงบนพื้นลามิเนต ควรรีบเช็ดน้ำออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงใต้พื้นลามิเนตเพราะหากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจจะทำให้พื้นลามิเนตเสียหายได้

Share:

Donec malesuada libero vel mi ullamcorper tincidunt. Vivamus non nisi eget orci commodo feugiat ut sed est. Maecenas ultrices hendrerit euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris sit amet viverra risus. Mauris vestibulum. Eget semper lacus. Praesent lacinia massa sed dolor mollis, nec laoreet orci mollis. Pellentesque maximus eleifend tellus. Duis ornare et justo nec scelerisque. Nunc a enim quis neque aliquet commodo ut eu massa. Etiam interdum tristique hendrerit.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus maximus tempor. Ut at risus quis libero sagittis varius. Curabitur ullamcorper sem non aliquet consectetur. Morbi eget risus nec lacus scelerisque egestas a quis velit.

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum.

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec euismod, massa id ullamcorper ultrices, justo augue vestibulum ipsum, quis viverra nibh ante eu leo. Sed consequat volutpat mattis. Vivamus diam elit, efficitur vel hendrerit eu, luctus non est. Maecenas blandit mauris vel ante feugiat rutrum.Phasellus hendrerit nunc ac lacus aliquet rhoncus. Mauris ullamcorper turpis mauris, quis posuere elit consectetur sit amet. Fusce vel lectus nunc. Praesent dapibus velit sed felis placerat lacinia.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus.

Andrew Meredence

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum. Nullam ligula justo, vulputate nec ipsum ac, vestibulum rhoncus sem. Phasellus rhoncus ex ut nisi elementum rhoncus. Proin interdum mauris nec erat porttitor pharetra.

Quisque porttitor felis turpis. In fringilla magna libero, in consectetur quam lacinia ut. Phasellus tellus mi, dictum at felis nec, accumsan ultrices purus. Maecenas sodales urna nec lacus posuere, vel ultrices odio ultricies.

Share:

Donec malesuada libero vel mi ullamcorper tincidunt. Vivamus non nisi eget orci commodo feugiat ut sed est. Maecenas ultrices hendrerit euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris sit amet viverra risus. Mauris vestibulum. Eget semper lacus. Praesent lacinia massa sed dolor mollis, nec laoreet orci mollis. Pellentesque maximus eleifend tellus. Duis ornare et justo nec scelerisque. Nunc a enim quis neque aliquet commodo ut eu massa. Etiam interdum tristique hendrerit.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus maximus tempor. Ut at risus quis libero sagittis varius. Curabitur ullamcorper sem non aliquet consectetur. Morbi eget risus nec lacus scelerisque egestas a quis velit.

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum.

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec euismod, massa id ullamcorper ultrices, justo augue vestibulum ipsum, quis viverra nibh ante eu leo. Sed consequat volutpat mattis. Vivamus diam elit, efficitur vel hendrerit eu, luctus non est. Maecenas blandit mauris vel ante feugiat rutrum.Phasellus hendrerit nunc ac lacus aliquet rhoncus. Mauris ullamcorper turpis mauris, quis posuere elit consectetur sit amet. Fusce vel lectus nunc. Praesent dapibus velit sed felis placerat lacinia.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus.

Andrew Meredence

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum. Nullam ligula justo, vulputate nec ipsum ac, vestibulum rhoncus sem. Phasellus rhoncus ex ut nisi elementum rhoncus. Proin interdum mauris nec erat porttitor pharetra.

Quisque porttitor felis turpis. In fringilla magna libero, in consectetur quam lacinia ut. Phasellus tellus mi, dictum at felis nec, accumsan ultrices purus. Maecenas sodales urna nec lacus posuere, vel ultrices odio ultricies.

Share:

Donec malesuada libero vel mi ullamcorper tincidunt. Vivamus non nisi eget orci commodo feugiat ut sed est. Maecenas ultrices hendrerit euismod. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris sit amet viverra risus. Mauris vestibulum. Eget semper lacus. Praesent lacinia massa sed dolor mollis, nec laoreet orci mollis. Pellentesque maximus eleifend tellus. Duis ornare et justo nec scelerisque. Nunc a enim quis neque aliquet commodo ut eu massa. Etiam interdum tristique hendrerit.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus maximus tempor. Ut at risus quis libero sagittis varius. Curabitur ullamcorper sem non aliquet consectetur. Morbi eget risus nec lacus scelerisque egestas a quis velit.

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum.

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Donec euismod, massa id ullamcorper ultrices, justo augue vestibulum ipsum, quis viverra nibh ante eu leo. Sed consequat volutpat mattis. Vivamus diam elit, efficitur vel hendrerit eu, luctus non est. Maecenas blandit mauris vel ante feugiat rutrum.Phasellus hendrerit nunc ac lacus aliquet rhoncus. Mauris ullamcorper turpis mauris, quis posuere elit consectetur sit amet. Fusce vel lectus nunc. Praesent dapibus velit sed felis placerat lacinia.

Donec in diam non purus faucibus vestibulum. Fusce bibendum ligula euismod diam venenatis feugiat. Donec elementum auctor luctus. Aenean vitae diam in enim congue iaculis eget eget velit. Maecenas at nunc et tellus.

Andrew Meredence

Ut eros magna, porta eget neque et, condimentum volutpat nulla. Sed ut ornare erat. Nunc vitae ex et nisl semper bibendum. Nullam ligula justo, vulputate nec ipsum ac, vestibulum rhoncus sem. Phasellus rhoncus ex ut nisi elementum rhoncus. Proin interdum mauris nec erat porttitor pharetra.

Quisque porttitor felis turpis. In fringilla magna libero, in consectetur quam lacinia ut. Phasellus tellus mi, dictum at felis nec, accumsan ultrices purus. Maecenas sodales urna nec lacus posuere, vel ultrices odio ultricies.

Share: